top of page

Sociale inclusie

Wij bouwen aan steden die voor iedereen zijn. Dat is een enorme verantwoordelijkheid. We maken beslissingen over hoe mensen wonen, werken, zich verplaatsen. We bepalen wie toegang heeft tot welke voorzieningen en wie kwalitatief groen voor de deur heeft. 

Sociale inclusie is daarom ontzettend belangrijk; de stedenbouwkundige en landschappelijke plannen moeten zo eerlijk mogelijk gemaakt worden vanuit verschillende perspectieven. En dat is ontzettend lastig. Want hoe kun je vanuit een ervaring ontwerpen die niet de jouwe is?

 

 

 

- Wij geven met onze beelden een reflectie van de samenleving
- Beelden impliceren voor wie een bepaalde plek of situatie bedoeld is
- Onze blinde vlekken komen in onze beelden terecht
- Wij bepalen wie zich hier thuis voelt

- Je zult nooit volledig in iemands anders schoenen kunnen staan maar je
kunt wel open staan voor de ervaring van andere mensen
- Blijf nieuwsgierig en openmindend
- Ervaringen kunnen verschillen dan die van jou

 

Komende tijd gaan we daarom in gesprek met gemeentes, ontwikkelaars en wooncorporaties om te zien hoe we deze kansen beter kunnen benutten en elkaar hierin als partners versterken. Benieuwd naar onze visie en aanpak? Stuur een berichtje naar office@padlandscape.com

PROJECT 

locatie 


 

opdrachtgever

 

jaar

2021
 

opdracht 

partners

PAD_visie inclusieve steden2.jpg
PAD_visie inclusieve steden20.jpg

We zien een strijd tussen twee uitersten; gemengde woonwijken en gentrificatie. Steden als Rotterdam, waar in veel wijken van oorsprong al een menging is worden nu als ineffectief bestempeld en met de Rotterdamwet wordt een gecontroleerde menging opgelegd en geforceerd.

 

Aan het andere uiterste hebben we gentrificatie die de scheiding tussen arm en rijk nog groter maakt en waar veel weerstand tegen is. Wij zien een hoop kansen in het onontgonnen terrein in het grijze gebied tussen deze twee uitersten. Daar ligt onze focus! We willen onderzoeken wat er nog meer mogelijk is. Daarbij is het belangrijk dat we de blinde vlekken binnen onszelf en ons vakgebied blootleggen. Want we kunnen geen inclusie bereiken zonder het benoemen van exclusie. 

Mythe van sociale huur

 

De mythe dat sociale klasse gelijk staat aan persoonlijkheid en een bepaalde cultuur. Het zegt alleen over hoeveel je te besteden hebt; single moeders, kunstenaars . Er moet veel meer gemengd worden gebouwd maar dit wordt tegengewerkt door de mythe.

vooroordelen in ons vakgebied. Mensen willen niet gemengd wonenen?

PAD_visie inclusieve steden32.jpg

Voor welke activiteiten maken we plaats in de openbare ruimte? Dit is een belangrijke vraag en bepaald hoeveel ruimte we reserevren, welke materialen we kiezen  en welke beplanting er in welk seizoen in bloei staat. Koek- en zopie en barbecuen in de zomer, met de buurt Koningsdag vieren, Iftar, Eid, Lichtjesfeest en Keti Koti

Hoever ontwerpen we door? Weten we hoe bewoners van en naar werk gaan, hoe ze de kinderen naar school brengen? Welke routes ze nemen en of ze de auto, ov of fiets pakken of zich te voet door de wijk verplaatsen. Dit zijn essentiële vragen die bepalen waar welke aansluitingen nodig zijn. Olifantenpaadjes kunnen hiermee voorkomen worden 

We moeten dus op zoek naar het grijze gebied tussen xxxxxxxx materialisering en kosten besparend beheer.

PAD_visie inclusieve steden23.jpg

In veel gemeentes zien we dat het groen wordt weggehaald, met name in jaren 70 en 80 wijken wordt dit als sociaal onveilig ervaren en worden het plekken waar ongewenste activiteiten plaats vinden zoals hangen en dealen. Tegelijkertijd zijn deze bossages zeer waardevol voor de ecologie, hoe ouder hoe beter vaker. De oplossing ligt dus niet in het wegalen van de beplanting. Zeker niet als er kale grasvlaktes voor terug komen waar niemand op wil verblijven of spelen. De sociale controle neemt dan alleen nog verder af omdat deze plekken vermeden worden. We moeten dus op zoek naar het grijze gebied waar sociale veiligheid en biodiversiteit hand in hand gaan. 

Weten we wel genoeg over sociale onveiligheid? Wat voor de een een prachtig plantsoen is, is voor een ander een eng bosje omdat je niet weet wie er achter staat.

We zien dat investeren in groen gebeurt bij de hogere en midden segment projecten waar er geld over is en profiteren sociale wijken er alsnog niet van. Terwijl de kwaliteit van woningen in combinatie met de kwaliteit van de groene openbare ruimte enorme impact heeft op de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid in een wijk.  

PAD_visie inclusieve steden12.jpg

Wie is onze doelgroep en weten we wat deze doelgroep bezig houdt en wat ze nodig hebben? Wat doen ze voor leuke activiteiten met familie of met vrienden? 

PAD_visie inclusieve steden21.jpg

Welke mensen laten we terugkomen op onze renders? Vooral in gebieden waar gentrificatie optreed zien we de huidige bewoners vaak niet terug. We zien witte, slanke, mensen die deftige kleding aanhebben. We zien overige stereotypes als vrouwen die achter de kinderen aanlopen en heterostellen die hand in hand lopen. Met onze beelden bepalen we wie recht heeft op een plek, wie er thuis hoort en wie xxxxxxx. Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze beelden ook onze samenleving weerspiegeld.  

CONTACT

FOLLOW

ADRES

Het Industriegebouw (HIG)

Goudsesingel 52-214 

3011 KD Rotterdam

  • LinkedIn - Black Circle
  • Instagram
bottom of page